Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Informacje dla zainteresowanych nauką w szkole

Szkoła prowadzi naukę gry na instrumentach:

  • fortepian
  • akordeon
  • gitara
  • skrzypce
  • wiolonczela
  • klarnet
  • flet
  • saksofon
  • trąbka
  • perkusja

 

Przyjmujemy kandydatów w wieku od 6 do 16 lat, którzy pozytywnie przejdą postępowanie rekrutacyjne. Szkoła posiada ograniczoną liczbę przyjęć. Ilość miejsc na poszczególne instrumenty w danym roku szkolnym jest różna; nie zawsze możemy zagwarantować przyjęcie na wybrany przez kandydata instrument, dlatego prosimy o zaznaczenie we wniosku przynajmniej 2  instrumentów.

 

 Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:

-zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie);

 

-opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego - w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia.

 

Nauka w szkole jest bezpłatna.

Szkoła umożliwia wypożyczanie instrumentów muzycznych ( w miarę posiadanych zasobów).

 

Nauka prowadzona jest w dwóch cyklach:

-sześcioletnim cyklu nauczania (dzieci w wieku 6 - 10  lat),

-czteroletnim cyklu nauczania (dzieci i młodzież w wieku 8 – 16 lat).

 

Plan nauczania obejmuje lekcje indywidualne (nauczanie gry na instrumencie) oraz zajęcia teoretyczne i zespołowe.

 

Zajęcia odbywają się 2 – 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (wszystkie przedmioty teoretyczne, chór i zespoły). Zajęcia z instrumentu ustalane są indywidualnie z nauczycielem

 

 

Tygodniowy Szkolny Plan Nauczania obejmuje:

 

w sześcioletnim cyklu nauczania:

 

klasa I-III
1)  instrument główny (zajęcia indywidualne) – dwie lekcje po 30 minut
2) zajęcia teoretyczne (grupowe):

a) kształcenie słuchu –dwie lekcje po 45 minut

b) rytmika- jedna lekcja 45 minut

 

klasa IV-VI
1) instrument główny (zajęcia indywidualne) – dwie lekcje po 45 minut
2) zajęcia teoretyczne (grupowe):
a) kształcenie słuchu – dwie lekcje po 45 minut

b) audycje muzyczne – jedna lekcja 45 minut
c) chór lub zespół instrumentalny – dwie lekcje po 45 minut

 

klasa V i VI  (wszyscy uczniowie oprócz pianistów) - obowiązkowa nauka gry na fortepianie (zajęcia indywidualne) – 1 lekcja 30 minut         

         

w czteroletnim cyklu nauczania:

klasa I
1) instrument główny (zajęcia indywidualne ) – dwie lekcje  po 45 minut
2) zajęcia teoretyczne (grupowe):
a) kształcenie słuchu – dwie lekcje po 45 minut               

           

klasa II-IV
1) instrument główny (zajęcia indywidualne) – dwie lekcje po 45 minut
2) zajęcia teoretyczne (grupowe):
a) kształcenie słuchu –  dwie lekcje  po 45 minut 

b) audycje muzyczne- jedna lekcja 45 minut                                                                                                                               
c) chór lub zespół instrumentalny - dwie lekcje po 45 minut

 

 klasa III i IV  (wszyscy uczniowie oprócz pianistów) - obowiązkowa nauka gry na fortepianie (zajęcia indywidualne) – 1 lekcja 30 minut 

 

Ukończenie szkoły I-go stopnia uprawnia do ubiegania się o przyjęcie do szkoły muzycznej II-go stopnia.

 

 

Data dodania: 2021-04-01 09:59:20
Data edycji: 2021-04-01 10:37:14
Ilość wyświetleń: 36
Motto
naszej
szkoły

"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń"

Eleanor Roosevelt

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej