Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Kandydaci są kwalifikowani do szkoły na podstawie badania przydatności, które odbędzie się w dniu 28.05.2021 roku. Odpowiednie dokumenty rekrutacyjne należy składać drogą elektroniczną na e-mail: sekretariat@psm.szczebrzeszyn.pl lub wysłać pocztą na adres: ul.Zamojska 70C, 22-460 Szczebrzeszyn. Prosimy o dokładne uzupełnienie we wniosku danych telekomunikacyjnych (numer telefonu, e-mail).

Wszyscy kandydaci, którzy złożą dokumenty rekrutacyjne zostaną telefonicznie/ mailowo poinformowani o terminie przesłuchań.

 

Wnioski są do pobrania na dole strony. Do wniosku należy dołączyć:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (z powodu ograniczeń wynikających z pandemii zaświadczenie lekarskie może być dostarczone w późniejszym terminie);
 • opinię poradni psychologiczno - pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej  albo zaświadczenie o wcześniejszym korzystaniu z wychowania przedszkolnego - w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie ukończyło 7 roku życia;
 • szkoła w zależności od zakresu kształcenia może zażądać dołączenia do wniosku zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w danej specjalności wydanego przez lekarza specjalistę właściwego ze względu na zakres kształcenia w danej specjalności.

 

Złożenie wniosku rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do szkoły.

 

W szkole muzycznej możliwa jest nauka gry na:

 • fortepianie,
 • skrzypcach,
 • wiolonczeli,
 • gitarze,
 • trąbce,
 • flecie poprzecznym,
 • saksofonie,
 • klarnecie,
 • akordeonie,
 • perkusji,

 

O przyjęcie do:

 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 6 lat oraz nie więcej niż 10 lat.
 • klasy pierwszej szkoły muzycznej o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku szkolnym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

 

Wymagania dla kandydatów do szkoły muzycznej I stopnia obejmują badanie przydatności w oparciu o "Formularz badań uzdolnień muzycznych", które polega między innymi na:

 • zaśpiewaniu dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata;
 • wystukaniu wysłuchanego rytmu;
 • powtarzaniu głosem usłyszanych dźwięków;
 • zaśpiewaniu usłyszanej melodii;
 • odgadywaniu ilości dźwięków w akordach;
 • sprawdzeniu predyspozycji manualnych i psycho-fizycznych;

 

Wniosek do pobrania

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydatów do szkoły muzycznej

Procedury bezpieczeństwa podczas badania przydatności kandydatów do szkoły muzycznej

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych

 

Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły w godz. od 8.00 do 15.00  tel. 84 535 97 62

Data dodania: 2021-01-30 09:40:52
Data edycji: 2021-02-24 11:19:21
Ilość wyświetleń: 181
Motto
naszej
szkoły

"Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń"

Eleanor Roosevelt

Nasi Partnerzy

Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej